Duurzaam

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Cosmos IoT gelooft in maatschappelijk verantwoord ondernemen en doet dat in de breedste zin van het woord. Voor onze strategie hierin hanteren wij de 17 duurzame ontwikkelingsdoeleinden van de verenigde naties. Daarnaast wordt de MVO-strategie gehanteerd met als pijlers: people, planet and profit.

Algemeen

Belangrijkste focus van Cosmos IoT op duurzame ontwikkelingsdoeleinden

Wij kunnen helaas niet continue op alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen focussen. Om deze reden worden hieronder de ontwikkelingsdoeleinden beschreven die het beste passen bij de core business van Cosmos IoT. In de toekomst willen wij in meer doeleinden betrokken zijn.

Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn is de kern van ieders leven. Cosmos IoT probeert hieraan bij te dragen door luchtkwaliteit in gebouwen (scholen, kantoren, ziekenhuizen en openbare gelegenheden) te verbeteren, en aan te sturen op voldoende ventilatie en frisse lucht. Slechte luchtkwaliteit kan leiden tot concentratieproblemen, hoofdpijn, misselijkheid, verspreiding van luchtwegvirussen en meer...

Betaalbare en duurzame energie

Door gebruik van sensoren kunnen wij het energieverbruik van gebouwen tot wel 35% verminderen. Hierdoor kunnen wij de vraag naar energie verlagen waardoor het betaalbaarder wordt en er sneller overgegaan kan worden op duurzame energie.

Duurzame steden en gemeenschappen

Dit ontwikkelingsdoel sluit het beste aan op de core business van Cosmos IoT. Wij houden ons continue bezig met innovatie om het leven in gebouwen en steden duurzamer en makkelijker te maken. Zo zijn wij momenteel bezig met het ontwikkelen van geluidsmeters waardoor de plaatselijke overheid kan ingrijpen en zorgen voor minder geluidsoverlast en decibels. Dit draagt vervolgens weer bij aan het ecosysteem, en vermindert stress bij mensen.

Verantwoorde consumptie en productie

Door onze sensoren kunnen bedrijven en particulieren verantwoorde consumptie mogelijk maken. De sensoren zijn verantwoordelijk geproduceerd en draaien op het meest energiezuinige netwerk ter wereld, genaamd LoRaWAN. Op dit netwerk is lange afstandscommunicatie mogelijk waardoor er minder ontvangers voor de sensoren nodig zijn. Daarnaast kunnen de sensoren 5 tot 10 jaar op twee AA-batterijen draaien, en is elk onderdeel recyclebaar.

People, planet and profit

People
Mensen staan centraal in onze organisatie, ongeacht afkomst, geloof en geaardheid. Op deze manier gaan wij ook om met onze leveranciers en klanten. Wij ontwikkelen een gezonde werkomgeving voor werknemers en hun omgeving, maar ook voor werknemers van onze klanten.
Planet
Voor de planeet en de omgeving van onze organisatie (Noord-Holland) proberen wij zoveel mogelijk te doen. We adviseren bedrijven in verduurzaming door slimme sensoren, wat het energieverbruik doet afnemen en vervolgens bespaart in de portemonnee. Deze verduurzamende maatregel zorgt ook voor minder CO2-uitstoot, wat goed is voor de planeet en de luchtkwaliteit van de mensen in de omgeving.
Profit
Om de continuïteit van onze organisatie te kunnen waarborgen, moeten we uiteraard inkomsten genereren. Deze profits worden ook geïnvesteerd in innovatieve duurzame ontwikkelingen en de verduurzaming van Cosmos IoT.

Meer te weten komen over Cosmos IoT?